Javne nabavke

Nezakonite javne nabavke u Vodovodu i Komunalnom fondu

Uvidom u dokumentaciju javnih preduzeća i ustanova pod direktnom ingerencijom grada Cazina, vidljive su malverzacije i nezakonitosti u proceduri javnih nabavki, odnosno kroz direktne sporazume koji su više puta potpisivani mimo pravila i procedure koje nalaže Zakon o javnim nabavkama. Takve malverzacije zabilježene su u Javnom preduzeću Vodovod i Javnoj ustanovi Komunalno-stambeni fond, čiji nam se direktori po ovom pitanju nisu oglašavali. Kroz ukupno četiri direktna sporazuma, iz budžeta ovih preduzeća nezakonito je isplaćeno više od 30 hiljada maraka…


Član 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine kaže kako je Direktni sporazum postupak u kojem ugovorni organ nakon ispitivanja tržišta traži pismeno prijedloge cijene ili ponudu od jednog ili više ponuđača i pregovara ili prihvata tu cijenu kao uslov za konačni sporazum. Ukoliko ugovorno organ odluči sprovesti ovakav sporazum, mora se voditi računa o tome da procijenjena vrijednost nabavke roba, usluga ili radova ne smije biti veća od 6 hiljada maraka bez PDV-a.

A cazinska javna ustanova Komunalno-stambeni fond u 2015. godini potpisala je ugovor o direktnom sporazumu sa firmom Delić signalizacija iz Bihaća u vrijednosti od 6.366 maraka bez PDV-a. Ugovor broj 1018-8-1-2/15 potpisan je 22. decembra, i pravi je primjer kršenja Zakona o javnim nabavkama. Direktor ove ustanove – Munir Duraković, nije odgovarao na naše upite koje smo proslijedili mailom, vjerovatno zbog činjenice što ovakvo perfidno kršenje zakona nije jedinstven slučaj u Komunalno-stambenom fondu. I 2016. godine, tačnije 3. oktobra, JU “KSF” potpisala je dva direktna sporazuma (1018-8-1-113/16 i 1018-8-1-114/16) sa firmama Savico i Sacom d.o.o., kojima je za nabavku vertikalne signalizacije i izradu horizontalne signalizacije isplaćeno 8.818 maraka, odnosno 10.175 maraka bez PDV-a. Ukupno je ova ustanova u tri navedena direktna sporazuma nezakonito isplatila 25.359 maraka bez PDV-a.

Nezakonitosti u primjeni javnih nabavki zabilježene su i u javnom preduzeću “Vodovod”, čiji se izdašni direktor Ibrahim Tatarević nije htio oglasiti po ovom pitanju. On je, ali u potpunosti u skladu sa zakonom, ranije iz budžeta ovog preduzeća, i unatoč akumuliranim milionskim gubicima, svojim radnicima redovno plaćao nogometne termine, sportsku odjeću i putovanja na sportske igre u Neum. Ali ono što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama je direktni sporazum broj 1169-8-3-325/16 kojeg je ovo preduzeće potpisalo sa firmom E-Beganović iz Cazina. Prema ovom direktnom sporazumu, javno preduzeće Vodovod je na ime navedene firme isplatilo 7.012 maraka bez PDV-a za radove asfaltiranja prekopa.

Uvidom u dokumentaciju o javnim nabavkama u ovim preduzećima, utvrđeno je da su nerijetko potpisivani i direktni sporazumi u iznosima od tačno 6.000 KM bez PDV-a.