Javne nabavke

Javne nabavke u rukama rastrošne A-SDA

Iako u milionskim gubicima i zaduženjima, grad Cazin, javna preduzeća i ustanove, kroz javne nabavke nepotrebno troše desetine hiljada maraka. Novac u rukama raskošnih direktora koristio se za kupovinu sportske opreme, putovanja u Neum, nogometne termine, mobitele, iftare pa čak i za prenoćišta gostima iz Republike Turske. Uvidom u dokumentaciju javnih nabavki, ustanovili smo kako se u gradu Cazinu od 2015 godine moglo uštedjeti 65 hiljada maraka…


Sportske rekreacije za radnike javnih preduzeća

Javno preduzeće Vodovod posebno je po mnogo čemu. Osim što već pet godina kontinuirano bilježi deficit, koji je u ovom trenutku veći od milion maraka, direktor ovog preduzeća izrazito je izdašan prema svojim uposlenicima i to na teret internog budžeta. Kroz javne nabavke, odnosno direktne sporazume, ovo preduzeće novac troši na mnogo šta, ali najzanimljiviji su podaci o korištenju sportske dvorane za nogometne termine uposlenicima.

Samo u 2017. godini Vodovod je na račun sportske dvorane u Cazinu uplatio 1400 maraka bez PDV-a za korištenje sale za održavanje nogometnih termina. Tri ugovora (1169-8-2-86/18, 1169-8-2-87/18, 1169-8-2-88/18) su potpisana na dan 31.12.2017. godine, a u iznosima od 160, 640 i 160 maraka. Dodatna tri ugovora (1169-8-2-464/17, 1169-8-2-464/17, 1169-8-2-302/17) su potpisana u mjesecu maju a na iznos od ukupno 440 maraka.

U 2016. godini Vodovod je bio skoro pa jednako izdašan prema svojim uposlenicima, za čije je termine sportskoj dvorani u Cazinu isplaćeno 1080 maraka.

Ali sportskim aktivnostima na teret budžeta ovog preduzeća tu nije kraj. Firmi Sport Vision je Vodovod na dan 31.12.2017. godine isplatio ukupno 465,64 KM bez PDV-a za sportsku odjeću.

U 2015. godini, tačnije 30.9., ovo preduzeće je na račun firme „Zenit-Bro“ d.o.o. uplatilo 1.666,67 KM bez PDV-a po osnovu direktnog sporazuma broj 1169-8-2-299/15, a za usluge hotelijerstva za vrijeme održavanja tradicionalne „Komunalijade“, na kojoj se uposleni u javnim preduzećima Vodovoda i Komunalija širom BiH natječu u sportskim igrama.

U Vodovodu su bili izdašni i prema vjernicima zaposlenim u preduzeću, pa je u 2018. Godini potpisan ugovor broj 1169-8-1-163/18 sa Medžlisom IZ-e Cazin a u vrijednosti od 290 maraka bez PDV-a, i to za vjersku literaturu.

Samo po osnovu gore navedenih ugovora, Vodovod na čelu sa Ibrahimom Tatarevićem je potrošio skoro 5 hiljada maraka.

Po uzoru na Javno preduzeće „Vodovod“, i cazinska „Čistoća“ je hiljade maraka iz vlastitog budžeta trošila na zabavu i sportske aktivnosti svojih uposlenika. Tako su direktnim sporazumom 1375-8-2-25/17 u ovom preduzeću potpisali isplatu u iznosu od 1.280 KM bez PDV-a sportskoj dvorani u Cazinu za pružanje usluga iznajmljivanja za održavanje nogometnih termina. Ugovor je potpisan u maju 2017. godine.

Da bi termini i sportske aktivnosti bili potpuno, menadžment Čistoće je sa T.R. „Original“ u Cazinu potpisala dva direktna sporazuma (1375-8-1-34/16, 1375-8-1-24/15) i to u vrijednosti od 2.990 KM bez PDV-a i 2.397 KM bez PDV-a. Ukupno je Čistoća na sport potrošila preko 6.660 KM bez PDV-a.

Grad Cazin, Centar za socijalni rad i Vodovod na na kupovinu telefona potrošili 2400 maraka

Tako je u martu 2015. godine kroz direktni sporazum (broj 697-8-1-17/15) sa firmom Unimatrix d.o.o. iz Bihaća grad Cazin potrošio 980 maraka bez PDV-a na jedan mobitel. Postavlja se pitanje zbog čega je potrošen toliki novac na visokobudžetni telefon, te u čijim je rukama završio. Kontaktirali smo grad Cazin po tom pitanju, ali njihova praksa „otvorene šutnje“ prema našem mediju se i dalje nastavlja, zbog čega smo i ostali uskraćeni za informacije nakon našeg upita.

S druge strane, JP „Vodovod“ je u maju tekuće godine sa stranice eKupi.ba naručio mobilni telefon u vrijednosti od 430 maraka bez PDV-a, također kroz direktni sporazum.

Redovni kupci mobilnih telefona su i u Centru za socijalni rad, gdje su u 2015. Godini kupili dva nova telefona i to kod firmi Yoshan Tehnic i CPU d.o.o. – obje iz Cazina, za koje su kroz direktne sporazume 2905-8-1-7/15 i 2905-8-1-21/15 isplatili skoro 500 maraka. Godinu dana kasnije, preko direktnog sporazuma se kupila čak i silikonska zaštita za telefon u vrijednosti manjoj od 7 maraka, te još jedan jeftini telefon u BH Telecomu. Međutim, koncem augusta 2016., Centar za socijalni rad je kroz direktni sporazum 2905-8-1-27/16 sa firmom IMTEC d.o.o. izvršio kupovinu još jednog telefona u vrijednosti oko 450 maraka.

Ukupno su grad Cazin, Vodovod i Centar za socijalni rad od 2015. godine do danas na kupovinu mobilnih telefona potrošili oko 2.400 maraka.

Grad Cazin izdašan prema vjernicima, dizajnerima i promoterima

Udruženje “DX Media” iz Bihaća u 2016. i 2017. godini potpisalo je sa gradom Cazinom dva ugovora (697-8-2-94/17,  697-8-2-25/16) po osnovu direktnih sporazuma vrijedna ukupno 7 hiljada maraka. U oba slučaja, ovo udruženje je gradu Cazinu vršilo usluge promocije, iako ostaje sasvim nejasno o kakvoj se promociji zapravo radi. Prvi ugovor potpisan je u aprilu 2016. godine u vrijednosti od 3.000 KM bez PDV-a, a drugi u mjesecu novembru 2017. godine, a u vrijednosti od 4.000 KM bez PDV-a.

Od 2015. do 2018. godine grad Cazin je na službene biltene kroz direktne sporazume (697-8-2-37/15, 697-8-2-26/16, 697-8-2-20/17, 697-8-2-51/18) potrošio ogromne novce koje je inkasirao Grafički studio „Farah“. Isplaćeno je 4.600 KM, 4.000 KM, 4.000 KM i 5.984 KM bez PDV-a u ove četiri godine, odnosno ukupno 18.584 KM bez PDV-a na ukupno 48 biltena. Istražili smo tržišne cijene i došli do podatka da se na 48 biltena moglo potrošiti i 12 hiljada maraka manje.

Trošio je grad Cazin i na vjernike i to kroz dva iftara održana u mjesecu junu 2017. i 2018. godine. Direktnim sporazumom broj 697-8-1-39/17 firmi Voće Durić je isplaćeno ukupno 2.621,07 KM bez PDV-a za nabavku prehrambenih artikala za održavanje iftara u suradnji sa turskom općinom Šile. Godinu dana kasnije sa istom firmom je potpisan još jedan direktni sporazum (697-8-1-54/18), također za nabavku namirnica i materijala za organizaciju iftara, ali sa turskom općinom Karhamanmaraš ali u vrijednosti od 5.006,41 KM bez PDV-a. Ukupno je na iftare potrošeno 7627,48 KM.

A za goste iz Turske trošilo se i na smještaj. Direktnim sporazumom broj 697-8-2-58/17, koji je potpisan 21. augusta 2017. godine, firmi REZ d.o.o. iz Cazina uplaćeno je 2.313,30 KM bez PDV-a za usluge smještaja turske delegacije. Iste godine, tačnije 4. oktobra, za pružanje ugostiteljskih usluga za smještaj delegacije turskih privrednika, firmi Hand export-import d.o.o. isplaćeno je 1.454,82 KM bez PDV-a.

Vezanom obrtu “V.P. PHOTO” grad Cazin je direktnim sporazumom broj 697-8-2-42/18 isplatio 5.450 KM bez PDV-a za usluge fotografisanja. Ostaje nejasno o kakvom se fotografisanju radi. Ugovor je potpisan 26. aprila 2018. godine. Čak je i RTV “Visoko” kroz direktni sporazum broj 697-8-2-23/16 u martu 2016. godine isplaćeno 1.500 KM bez PDV-a. Ugovor je potpisan za usluge izrade i emitiranja reportaže u općini Cazin.

Samo po osnovu ovih direktnih sporazuma, grad Cazin je potrošio više od 51 hiljadu maraka.

Napominjemo kako se ovdje radi samo o malom dijelu potpisanih ugovora u javnim nabavkama.