Uhljebi

Prijavi uhljeba

Broj uhljeba zaposlenih u organima uprave grada Cazin, javnim preduzećima Vodovod i Čistoća, te javnim ustanovama i institucijama, toliki je da u ovom trenutku opterećuju budžete za stotine hiljada maraka. Tim povodom, digitalni informativni medij će uspostaviti bazu podataka sa imenima uhljeba, njihovom stranačkom pripadnošću i radnim mjestima na koje su postavljeni po stranačko-kumovskoj liniji. Kako bi naša baza bila što potpunija, molimo naše čitaoce da potpuno anonimno prijave uhljebe korištenjem kontakt forme ispod ovog teksta. Bazu podataka ćemo objaviti početkom mjeseca marta.

Kako bi vaša prijava bila uspješna, ona mora da sadrži:

  • Ime i prezime uhljeba
  • Radno mjesto uhljeba
  • Stranačku pripadnost uhljeba

Svaku prijavu ćemo provjeriti, a ukoliko ustanovimo da je prijavljeni politički uhljeb, njegovo ime i prezime ćemo uvrstiti u našu bazu podataka.