Cazin

Političko kadroviranje: A-SDA preuzela kontrolu nad Mjesnim zajednicama

29. juna 2017. godine, na sjednici Gradskog vijeća, vijećnici Stranke demokratske aktivnosti, podržani od strane Refika Lelića iz SDP-a, i unatoč upozorenjima od strane opozicije da krše Ustav, ali i Statut grada, izglasali su odluku o raspuštanju organa svih mjesnih zajednica na području grada Cazina. Tom odlukom, smijenjeno je preko 170 članova savjeta, pa su rad Mjesnih zajednica preuzeli povjerenici, svi redom članovi A-SDA, koji će na tim funkcijama ostati do izbora novih organa. Ova Odluka daje odgovore na mnoga pitanja vezana za financijske izvještaje svih MZ, koje na godišnjem nivou iz budžeta dobiju 50 hiljada maraka…

Već dugi niz godina Mjesne zajednice u gradu Cazinu, ili barem one koje ne funkcionišu po mjeri vladajuće strukture, imaju problema u svom radu. O tome je mjesecima upozoravala i sama opozicija u Gradskom vijeću, prije nego što je isto vijeće usvojilo Odluku 28. juna 2017. godine, kojom su raspušteni organi svih MZ na području grada, a apsolutnu kontrolu nad njihovim radom preuzela je gradska  vlast, čiji su članovi postavljeni za povjerenike u sve 23 mjesne zajednice koje djeluju u gradu Cazinu. Samo glasanje o ovoj Odluci, tvrdi to opozicija, na dnevnom redu se našlo protivno Statutu grada, koji jasno kaže da je Gradsko vijeće to koje vrši nadzor nad radom organa svih mjesnih zajednica, dok je gradonačelnik jedini zakonski predlagač Gradskom vijeću po pitanju razrješenja savjeta. Ipak, ova Odluka na sjednici se našla na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje kojom predsjedava Haris Ćoralić iz A-SDA, te Komisije za koordinaciju i unaprjeđenje rada Mjesnih zajednica.

Međutim, koliko je ova odluka bila bitna za vladajuću strukturu, a s ciljem uspostavljanja potpune kontrole nad Mjesnim zajednicama koje već duži period ne podnose financijske izvještaje, pokazuje i podatak da su za izglasavanje iste pribjegli političkoj kupovini. Naime, jedan od vijećnika A-SDA nije se pojavio na izglasavanju prijedloga Odluke, pa je svoju, a za A-SDA šesnaestu ruku u vijeću, podignuo Refik Lelić iz SDP-a, koji je na istoj sjednici imenovan za zamjenika Predsjedavajućeg Gradskog vijeća.

Obzirom da su ovom odlukom dužnosti razriješili, ne samo savjete, već i predsjednike Mjesnih zajednica, Gradsko vijeće moralo je donijeti odluku o imenovanju povjerenika. Tako su u 17 MZ za povjerenike izglasani dotadašnji predsjednici, a u preostalih 6 došlo je do smjene zbog političke nepodobnosti ili pripadnosti drugim stranačkim opcijama. Na taj način, A-SDA je preko Gradskog vijeća, a uz pomoć SDP-a, stvorila apsolutnu kontrolu nad radom Mjesnih zajednica. Među onima koji su imenovani za povjerenike, nalaze se i ljudi koji su za vrijeme izglasavanja Odluke sjedili u vijeću kao članovi A-SDA. Oni su, između ostalih, Irfan Durić, Salih Mujadžić pa i iz SBB-a prebjegli Sadmir Škrgić koji je imenovan povjerenikom u MZ Liskovac, iako je stalno nastanjen u MZ Gnjilavac. Njihov izbor bi mogao predstavljati i klasičan sukob interesa, ali u ovom trenutku u Federaciji BiH ne postoji tijelo koje je nadležno za sprovođenje Zakona o sukobu interesa.

Imena povjerenika po Mjesnim zajednicama:

1. MZ Cazin; Šišić Sedin
2. MZ Čizmići; Mujadžić Salih
3. MZ Ćoralići; Porčić Zuhad
4. MZ Donja Koprivna; Omerčević Vehbija
5. MZ Gnjilavac; Durić Irfan
6. MZ Gornja Koprivna; Duraković Munir
7. MZ Krivaja; Hatić Šefik
8. MZ Liskovac; Škrgić Sadmir
9. MZ Ljubijankići; Ljubijankić Ismet
10. MZ Majetići; Mesić Nejra
11. MZ Miostrah; Jašaragić Muradif
12. MZ Mutnik; Harbaš Šaćir
13. MZ Slatina; Abdagić Samir
14. MZ Stijena; Zulić Sanel
15. MZ Skokovi; Gabeljić Elvir
16. MZ Šturlić; Hozanović Emin
17. MZ Ostrožac; Beširević Dževad
18. MZ Polje; Ružnić Sabid
19. MZ Tržačka Raštela; Ždralić Senad
20. MZ Pjanići; Pjanić Asim
21. MZ Pećigrad; Beganović Nermin
22. MZ Vrelo; Bajramović Enes
23. MZ Prošići. Prošić Hasib

Iz imenovanja povjerenika jasno je vidljivo kako će te funkcije mahom obavljati članovi A-SDA. Čak štoviše, neki od njih ujedno obnašaju i bitne funkcije u Gradskoj upravi, pa će tako direktor javnog preduzeća “Čistoća” – Sedin Šišić, mjesto predsjednika MZ Cazin zamijeniti ulogom povjerenika. Ista stvar je i sa Munirom Durakovićem, također članom A-SDA, koji je ujedno i direktor javne ustanove “Komunalno-stambeni fond”. Svoje ljude od povjerenja, koje je zaposlio i u organima uprave, Nermin Ogrešević će imati i u mjesnoj zajednici “Ćoralići”, gdje je za povjerenika imenovan Zuhad Porčić, šef službe za poljoprivredu grada Cazin. Ogreševićev savjetnik Sanel Zulić, povjerenik je u MZ Stijena, parlamentarni zastupnik Irfan Durić u MZ Gnjilavac, gradski vijećnik Sadmir Škrgić u MZ Liskovac, a njegov kolega vijećnik Salih Mujadžić u MZ Čizmići.

Iako svjesni da rade protivno Statutu grada, nijedan od vijećnika A-SDA u GV Cazin nije se usprotivio ovoj odluci. Opozicija je u međuvremenu preko tadašnjeg premijera vlade Unsko-sanskog kantona na Ustavni sud predala zahtjev za ustanovšću ove odluke.

A Statut grada kaže da se izbori u Mjesnim zajednicama moraju sprovoditi svake četiri godine. Tako, primjera radi, u Mjesnim zajednicama Tržačka Raštela i Skokovi predsjednika i savjeta nema već dugih sedam godina. U istom tom periodu, Nermin Ogrešević je promijenio čak pet povjerenika u MZ Tržačka Raštela, iako Statut jasno kaže kako se gradonačelnik najkasnije dva mjeseca nakon uvođenja povjereništva mora obratiti Gradskom vijeću sa inicijativom za raspisivanje novih izbora u toj Mjesnoj zajednici. Ovakav odnos prema dvjema mjesnim zajednicama ne ide u prilog tvrdnjama gradske vlasti kako je do uvođenja povjereništva došlo zbog isteka mandata. Informacije radi, Ogrešević se nije ni pojavio na sjednici Gradskog vijeća kada glasalo o Odluci o razrješenju savjeta Mjesnih zajednica.

Ogrešević uvodio povjerenike mimo demokratske volje građana

A da je uvođenje Povjereništva samo politička odluka, pokazuje i primjer Mjesne zajednice Šturlić, čiji je bivši predsjednik godinu dana ranije na službu za protokol grada Cazina predao pečat te MZ. To je dovelo do višemjesečne blokade, pa su mještani Šturlića, kako im omogućava Član 80. Statuta grada Cazina, preko svog Savjeta većinom glasova odabrali novog predsjednika. Međutim, njihovo demokratsko pravo Ogrešević je deklarativno odbio, pa je i unatoč tome uveo svog povjerenika u mjesnu zajednicu Šturlić.

A jedan od razloga zbog kojih je vlast u gradu Cazinu protivno Statutu sprovela proceduru razrješenja Savjeta mjesnih zajednica i njihovih predsjednika su financijski izvještaji. Naime, jedan dio Mjesnih zajednica koje su  pod apsolutnom kontrolom A-SDA, Gradskom vijeću nisu podnosile izvještaje o tokovima novca koje na godišnjem nivou dobijaju iz budžeta grada Cazina. Samo u zadnjih 5 godina grad je kroz grantove na njihove račune prebacio 250 hiljada maraka.

A-SDA na sličan način kontrolu preuzima i nad cazinskim džematima, a kroz rad Medžlisa kojim predsjedava vijećnik Haris Ćoralić. Tamo gdje dođe do pobune zbog nametnutog pravilnika, kojim će Medžlis, čiju Skupštinu većinski čine ljudi iz A-SDA, preuzeti kontrolu nad svim tokovima novca (otprilike 3 miliona maraka ukoliko se sprovede centralizacija), dolazi do uvođenja povjereništva kojim se nepodobne izbacuje iz ključnih odluka za džemate.