Cazin

Sistematsko uništavanje Veterinarske stanice u Cazinu

Kadroviranje u Upravnim odborima, stranačka zapošljavanja i sistematsko uništavanje, samo su neki od popratnih dešavanja unutar Javnog preduzeća „Veterinarska stanica“ u Cazinu, koje je već dugi niz godina žrtva maćehinske politike koju sprovode A-SDA i njeni dosadašnji koalicioni partneri – SDP i SBB. Gradska vlast, koja je s vremenom u nezabilježenom slučaju u Federaciji BiH prisvojila vrijedno zemljište ovog preduzeća, planski ga stavlja u nepovoljan položaj na tržištu a s ciljem pogodovanja privatnim veterinarskim ustanovama. Oni koji rukovode preduzećem, godinama su izbjegavali odgovornost, a u kriznim vremenima kakva su ova danas, pribjegavaju i bolovanjima kojima odgađaju odlazak u penziju – na osnovu radnog staža, pa čak i starosti…

Od davne 1954. godine u Cazinu egzistira Veterinarska stanica. Početkom ovog stoljeća, počelo se i sa općom regulacijom javnih preduzeća pa je i Općinsko vijeće u Cazinu usvojilo Odluku o pokretanju Javnog preduzeća „Veterinarska stanica“. Ona će godinama kasnije postati teret lokalnoj vlasti koja će učiniti sve kako bi je stavila na marginu opstanka i tako brojne uposlene, među kojima su i sami uhljebi A-SDA, dovesti u situaciju da im najveća briga na radnom mjestu postane upravo – radno mjesto. Razne Uprave i Skupštine, predvođene stranačkim direktorima, Veterinarsku stanicu su godinama sistematski pripremali za njen konačan pad, a od totalnog uništenja u ovom trenutku je spašava samo Zakon o veterinarstvu.

Konačni plan uništenja započeo je donošenjem Odluke od strane Skupštine JP „Veterinarska stanica“, zajedno sa Upravnim odborom predvođenim koalicionim partnerom A-SDA u Gradskom vijeću – Savezom za bolju budućnost, iz samo njima znanih razloga da se vrijedna zemljišna imovina, koju su, uzgred kazano, kupili sami uposlenici ovog preduzeća, prebaci na općinu Cazin u zamjenu za vraćanje kredita od 100.000 KM. Ovakav slučaj je nezabilježen u Federaciji BiH i kosi se svim načelima poslovanja javnih preduzeća. Ipak, desio se. I upravo tad je počeo konačni dio plana Stranke demokratske aktivnosti da Veterinarsku stanicu svede na javno preduzeće kojem, barem u ovom trenutku, nema spasa. Sve što je ostalo od vrijedne imovine zapravo je poslovni objekt u kojem djeluje više ljudi u upravi nego stručnih tehničara na terenu koji su jedini izvor prihoda. Preko sedam dunuma zemlje prešlo je u vlasništvo grada kojeg ga u ovom trenutku može prodati kad i kome želi, a zahvaljujući apsolutnoj većini u Gradskom vijeću. Promjenom vlasništva nad ovim vrijednim zemljištem, nestao je i sav početni kapital koje je ovo preduzeće imalo, čime se u pitanje dovela i sama egzistencija, a ponajviše uposlenika koji su u ovom trenutku najveća kolateralna žrtva maćehinskog odnosa lokalne vlasti prema preduzeću kojeg je i sama osnovala. Interesantno je kako je A-SDA, iako je godinama imala sredstva za otplatu dugovanja ovog preduzeća, ista držala u budžetu bez da ih je iskoristila.

A u A-SDA u ovom trenutku nema osobe koja je spremna uhvatiti se u koštac sa problemima nastalim u Veterinarskoj stanici. Ona je prepuštena Upravnom odboru kojeg predvodi Zuhad Porčić, inače član vladajuće partije, šef službe za poljoprivredu, član privremenog Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. On je, kao i njegovi brojni prethodnici, na čelo UO ovog javnog preduzeća postavljen samo s jednim ciljem – nastavak sistematskog uništavanja Veterinarske stanice koja se na tržištu bori sa konkurencijom u privatnom vlasništvu i koju, barem zasad, ne može pobijediti. Ne bi u tome bilo ništa sporno da su sami uposlenici nesposobni uhljebi, ali nisu. Sporno je to što gradska vlast, inače i osnivač JP „Veterinarska stanica“, radi sve kako bi privatnim veterinarskim stanicama omogućila što povoljniji položaj na ionako oslabljenom tržištu.

U trenucima kada je Veterinarskoj stanici bila potrebna financijska injekcija za njeno normalno funkcionisanje, direktor ovog preduzeća donio je odluku da će se određene usluge naplaćivati debelo iznad realne cijene, i one koju su naplaćivale privatne veterinarske ustanove koje djeluju na području grada Cazin. Dovelo je to do potpune blokade rada tehničara, koji na terenu zbog visokih cijena nisu imali previše posla. Njihov rad najveći je izvor prihoda ovog preduzeća i jedini razlog zbog kojeg ono i dalje funkcioniše.

A o tome koliko grad Cazin uopće brine o ovom preduzeću pokazuju i subvencije iz budžeta, po kojima je u 2017. godini javnim preduzećima isplaćeno 265 hiljada maraka. RTV Cazin, JP Razvojna agencija i JKP Čistoća dobili su ogromna sredstva, ali Veterinarska stanica nije dobila niti marku. Subvencijama se ovom preduzeću nije pomoglo niti 2018. godine, kada su, primjera radi, sredstva izdvajanja čak i za operativno djelovanje Vodovoda koje je u potpunoj financijskoj dubiozi zbog nesposobnosti aktuelnog menadžmenta na čelu sa Ibrahimom Tatarevićem (A-SDA). A za 2019. godinu RTV Cazin dobila je povećanje subvencioniranja poslovanja sa 250 na 300 hiljada maraka. Čistoći će se prebaciti sredstva za održavanje deponije u iznosu od 50 hiljada maraka, za “Mjesec čistoće” 25 hiljada maraka, za korištenje deponije 100 hiljada maraka, a za finansiranje nabavke opreme i vozila 120 hiljada maraka. Budžetom je planirano da će sredstva u iznosu od 10 hiljada biti isplaćena i za troškove rušenja i uklanjanja bespravno izgrađenih objekata. Povećanje će po osnovu Supsidijarnog financijskog sporazuma osjetiti i Vodovod, koji će u te svrhe ove godine dobiti 240 hiljada maraka. Veterinarska stanica opet neće dobiti ništa.

A u ovom trenutku, čini se, jedino zbog čega je ovo preduzeće bitno za Stranku demokratske aktivnosti su stranačka zapošljavanja. Dolaskom Zuhada Porčića na čelo Upravnog odbora, zaposlene su dvije članice A-SDA koje su na izborima 2016. godine bili kandidati ove stranke. Radi se o Emiri Duratović, diplomiranom ekonomisti, te Merimi Kapić, diplomiranoj pravnici. Obje su u preduzeću koje preživljava zahvaljujući radu tehničara, zaposlene u administrativnu strukturu, tvrdi to Facebook stranica „Treća strana“.

I sam direktor preduzeća – Hazim Dželalagić, ne mari puno o preduzeću. Već je duži period na bolovanju iako je već odavno stekao uvjete za penzionisanje na osnovu radnog staža ali i starosne dobi. Po tom pitanju Skupština i Uprava još uvijek nisu uradile ništa, jer im to nije u interesu. Preduzećem u ovom trenutku rukovodi v.d. direktor.

U ovom trenutku, najveći problem za Upravu ovog preduzeća, ali i samu lokalnu vlast, predstavlja Zakon o veterinarstvu, koji će ovo javno preduzeće zasad spašavati pada u apsolutni financijski ponor i konačno nestajanje…