GRAD CAZIN i Voće Durić

Grad Cazin: Direktni sporazum sa Voće Durić – 2.621,07 KM / 19.06.2017.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 697-8-1-39/17

VRSTA POSTUPKA: Direktni sporazum

NAZIV PREDMETA UGOVORA: Nabavka prehrambenih artikala za održavanje iftara u saradnji sa Turskom općinom Šile

VRSTA UGOVORA: Robe

PONUĐAČ: D.O.O VOĆE DURIĆ CAZIN P.J. TRGOVINA NA MALO PREHRAMBENIM I NEPREHRAMBENIM PROIZVODIMA CAZIN (4263082670039)

VRIJEDNOST: 2.621,07 KM KM BEZ PDV-A

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 19.06.2017.