GRAD CAZIN i Voće Durić

Grad Cazin: Direktni sporazum sa Voće Durić – 3.000,00 KM / 03.08.2017.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 697-8-2-49/17

VRSTA POSTUPKA: Direktni sporazum

NAZIV PREDMETA UGOVORA: Usluge kateringa povodom obilježavanja Dana grada Cazina

VRSTA UGOVORA: Robe

PONUĐAČ: D.O.O VOĆE DURIĆ CAZIN P.J. TRGOVINA NA MALO PREHRAMBENIM I NEPREHRAMBENIM PROIZVODIMA CAZIN (4263082670039)

VRIJEDNOST: 3.000,00 KM KM BEZ PDV-A

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 03.08.2017.