GRAD CAZIN i Voće Durić

Grad Cazin: Direktni sporazum sa Voće Durić – 5.006,41 KM / 20.06.2018.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 697-8-1-54/18

VRSTA POSTUPKA: Direktni sporazum

NAZIV PREDMETA UGOVORA: Nabavka namirnica i materijala za organizaciju iftara koji Grad Cazin organizira u suradnji sa Gradom Karhamanmarašom iz R Turske

VRSTA UGOVORA: Robe

PONUĐAČ: D.O.O VOĆE DURIĆ CAZIN P.J. TRGOVINA NA MALO PREHRAMBENIM I NEPREHRAMBENIM PROIZVODIMA CAZIN (4263082670039)

VRIJEDNOST: 5.006,41 KM BEZ PDV-A

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 20.06.2018.