GRAD CAZIN i Restoran Basari

Grad Cazin: Ugovor sa Restoran Basari – 21.393,28 KM / 22.11.2018.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 697-0-2-2-7-32/18

VRSTA POSTUPKA: Godišnje obavještenje o dodjeli ugovora

NAZIV PREDMETA UGOVORA: Pružanje ugostiteljski usluga (hrana i piće) u 2018-ugostiteljski objekti od 100 do 200 sjedećih mjesta

VRSTA UGOVORA: Usluge

PONUĐAČ: VOĆE DURIĆ D.O.O RESTORAN BASARI (4263082670047)

VRIJEDNOST: 21.393,28 KM KM BEZ PDV-A

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 22.11.2018.

PREUZMI DOKUMENTACIJU