GRAD CAZIN i Restoran Basari

Grad Cazin: Ugovor sa Restoran Basari – 26.089,95 KM / 29.7.2015.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 697-0-2-2-7-17/15

VRSTA POSTUPKA: Godišnje obavještenje o dodjeli ugovora

NAZIV PREDMETA UGOVORA: Nabavka ugostiteljskih usluga

VRSTA UGOVORA: Usluge

PONUĐAČ: VOĆE DURIĆ D.O.O RESTORAN BASARI (4263082670047)

VRIJEDNOST: 26.089,95 KM

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 29.7.2015.

PREUZMI DOKUMENTACIJU