GRAD CAZIN i Restoran Basari

Grad Cazin: Ugovor sa Restoran Basari – 4.400,00 KM / 28.09.2017.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: Nema

VRSTA POSTUPKA: Izuzeća

NAZIV PREDMETA UGOVORA: Usluge cateringa povodom projekta RENEW HEAT

VRSTA UGOVORA: Usluge

PONUĐAČ: VOĆE DURIĆ D.O.O RESTORAN BASARI (4263082670047)

VRIJEDNOST: 4.400,00 KM KM BEZ PDV-A

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 28.09.2017.