JP "ČISTOĆA" i Restoran Basari

JP ČISTOĆA: Direktni sporazum sa Restoran Basari – 2.500,00 KM / 19.06.2016.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 1375-8-2-22/16

VRSTA POSTUPKA: Direktni sporazum

NAZIV PREDMETA UGOVORA: Ugovor o pružanju usluga konzumacije hrane i pića

VRSTA UGOVORA: Usluge

PONUĐAČ: VOĆE DURIĆ D.O.O RESTORAN BASARI (4263082670047)

VRIJEDNOST: 2.500,00 KM – BEZ PDV-a

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 19.06.2016.