JP "ČISTOĆA" i Voće Durić

JP ČISTOĆA: Direktni sporazum sa Voće Durić – 1.541,93 KM / 27.02.2017.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 1375-8-1-12/17

VRSTA POSTUPKA: Direktni sporazum

NAZIV PREDMETA UGOVORA:Ugovor o kupoprodaji sredstava za čišćenje tj. održavanje lične higjene i čišćenje zgrade

VRSTA UGOVORA: Robe

PONUĐAČ: VOĆE-DURIĆ D.O.O. CAZIN (4263082670004)

VRIJEDNOST: 1.541,93 KM – BEZ PDV-a

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 27.02.2017.