JP "ČISTOĆA" i Voće Durić

JP ČISTOĆA: Direktni sporazum sa Voće Durić – 2.540,74 KM / 23.02.2016.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 1375-8-1-7/16

VRSTA POSTUPKA: Direktni sporazum

NAZIV PREDMETA UGOVORA: Ugovor o kupoprodaji

VRSTA UGOVORA: Robe

PONUĐAČ: VOĆE-DURIĆ D.O.O. CAZIN (4263082670004)

VRIJEDNOST: 2.540,74 KM – BEZ PDV-a

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 23.02.2016.