JP "ČISTOĆA" i Voće Durić

JP ČISTOĆA: Direktni sporazum sa Voće Durić – 2.625,12 KM / 14.01.2015.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 1375-8-1-4/15

VRSTA POSTUPKA: Direktni sporazum

NAZIV PREDMETA UGOVORA: KUPOVINA NAMJERNICA ZA POTREBE ODRŽAVANJA KUHINJE/KAFETERIJE

VRSTA UGOVORA: Robe

PONUĐAČ: VOĆE-DURIĆ D.O.O. CAZIN (4263082670004)

VRIJEDNOST: 2.625,12 KM – BEZ PDV-a

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 14.01.2015.