JP "ČISTOĆA" i Voće Durić

JP ČISTOĆA: Direktni sporazum sa Voće Durić – 2.939,90 KM / 27.02.2017.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 1375-8-1-11/17

VRSTA POSTUPKA: Direktni sporazum

NAZIV PREDMETA UGOVORA: Ugovor o kupoprodaji namjernica za potrebe kuhinje i reprezentaciju u 2017. godini

VRSTA UGOVORA: Robe

PONUĐAČ: VOĆE-DURIĆ D.O.O. CAZIN (4263082670004)

VRIJEDNOST: 2.939,90 KM – BEZ PDV-a

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 27.02.2017.