JP "ČISTOĆA" i Voće Durić

JP ČISTOĆA: Direktni sporazum sa Voće Durić – 3.103,72 KM / 28.03.2018.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 1375-8-1-21/18

VRSTA POSTUPKA: Direktni sporazum

NAZIV PREDMETA UGOVORA:Ugovor o kupoprodaji

VRSTA UGOVORA: Robe

PONUĐAČ: VOĆE-DURIĆ D.O.O. CAZIN (4263082670004)

VRIJEDNOST: 3.103,72 KM – BEZ PDV-a

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 28.03.2018.