JP "VODOVOD" i Restoran Basari

JP “Vodovod“: Direktni sporazum sa Restoran Basari 125,13 KM / 31.12.2017.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 1169-8-2-82/18

VRSTA POSTUPKA: Direktni sporazum

NAZIV PREDMETA UGOVORA: Restoranske usluge

VRSTA UGOVORA: Usluge

PONUĐAČ: VOĆE DURIĆ D.O.O RESTORAN BASARI (4263082670047)

VRIJEDNOST: 125,13 KM – BEZ PDV-a

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 31.12.2017.