JP "VODOVOD" i Restoran Basari

JP “Vodovod“: Direktni sporazum sa Restoran Basari 29,49 KM / 22.07.2016.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 1169-8-2-522/16

VRSTA POSTUPKA: Direktni sporazum

NAZIV PREDMETA UGOVORA: Restoranske usluge

VRSTA UGOVORA: Usluge

PONUĐAČ: VOĆE DURIĆ D.O.O RESTORAN BASARI (4263082670047)

VRIJEDNOST: 29,49 KM – BEZ PDV-a

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 22.07.2016.