JP "VODOVOD" i Restoran Basari

JP “Vodovod“: Direktni sporazum sa Restoran Basari 36,75 KM / 30.12.2017.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 1169-8-2-82/18

VRSTA POSTUPKA: Direktni sporazum

NAZIV PREDMETA UGOVORA: Restoranske usluge

VRSTA UGOVORA: Usluge

PONUĐAČ: VOĆE DURIĆ D.O.O RESTORAN BASARI (4263082670047)

VRIJEDNOST: 36,75 KM – BEZ PDV-a

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 30.12.2017.