JP "VODOVOD" i Restoran Basari

JP “Vodovod“: Direktni sporazum sa Restoran Basari 380,77 KM / 27.12.2016.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 169-8-2-180/17

VRSTA POSTUPKA: Direktni sporazum

NAZIV PREDMETA UGOVORA: Usluge restorana

VRSTA UGOVORA: Usluge

PONUĐAČ: VOĆE DURIĆ D.O.O RESTORAN BASARI (4263082670047)

VRIJEDNOST: 380,77 KM – BEZ PDV-a

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 27.12.2016.