JP "VODOVOD" i Restoran Basari

JP “Vodovod“: Direktni sporazum sa Restoran Basari 41,03 KM / 21.09.2017.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 169-8-2-807/17

VRSTA POSTUPKA: Direktni sporazum

NAZIV PREDMETA UGOVORA: Restoranske usluge

VRSTA UGOVORA: Usluge

PONUĐAČ: VOĆE DURIĆ D.O.O RESTORAN BASARI (4263082670047)

VRIJEDNOST: 41,03 KM – BEZ PDV-a

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 21.09.2017.