JP "VODOVOD" i Restoran Basari

JP “Vodovod“: Direktni sporazum sa Restoran Basari 50,00 KM / 25.05.2017.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 1169-8-2-590/17

VRSTA POSTUPKA: Direktni sporazum

NAZIV PREDMETA UGOVORA: Usluge restorana

VRSTA UGOVORA: Usluge

PONUĐAČ: VOĆE DURIĆ D.O.O RESTORAN BASARI (4263082670047)

VRIJEDNOST: 50,00 KM – BEZ PDV-a

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 25.05.2017.