JP "VODOVOD" i Restoran Basari

JP “Vodovod“: Direktni sporazum sa Restoran Basari 52,99 KM / 31.05.2017.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 169-8-2-485/17

VRSTA POSTUPKA: Direktni sporazum

NAZIV PREDMETA UGOVORA: Usluge restorana

VRSTA UGOVORA: Usluge

PONUĐAČ: VOĆE DURIĆ D.O.O RESTORAN BASARI (4263082670047)

VRIJEDNOST: 52,99 KM – BEZ PDV-a

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 31.05.2017.