JP "VODOVOD" i Restoran Basari

JP “Vodovod“: Direktni sporazum sa Restoran Basari 62,39 KM / 18.11.2015.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 1169-8-2-436/15

VRSTA POSTUPKA: Direktni sporazum

NAZIV PREDMETA UGOVORA: Usluge restorana

VRSTA UGOVORA: Usluge

PONUĐAČ: VOĆE DURIĆ D.O.O RESTORAN BASARI (4263082670047)

VRIJEDNOST: 62,39 KM – BEZ PDV-a

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 18.11.2015.