JP "VODOVOD" i Restoran Basari

JP “Vodovod“: Direktni sporazum sa Restoran Basari 63,25 KM / 28.11.2017.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 1169-8-2-1066/17

VRSTA POSTUPKA: Direktni sporazum

NAZIV PREDMETA UGOVORA: Restoranske usluge

VRSTA UGOVORA: Usluge

PONUĐAČ: VOĆE DURIĆ D.O.O RESTORAN BASARI (4263082670047)

VRIJEDNOST: 63,25 KM – BEZ PDV-a

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 28.11.2017.