JP "VODOVOD" i Restoran Basari

JP “Vodovod“: Direktni sporazum sa Restoran Basari 69,66 KM / 30.09.2017.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 1169-8-2-897/17

VRSTA POSTUPKA: Direktni sporazum

NAZIV PREDMETA UGOVORA: Restoranske usluge

VRSTA UGOVORA: Usluge

PONUĐAČ: VOĆE DURIĆ D.O.O RESTORAN BASARI (4263082670047)

VRIJEDNOST: 69,66 KM – BEZ PDV-a

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 30.09.2017.