JP "VODOVOD" i Restoran Basari

JP “Vodovod“: Direktni sporazum sa Restoran Basari 74,79 KM / 31.01.2016.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 169-8-2-149/16

VRSTA POSTUPKA: Direktni sporazum

NAZIV PREDMETA UGOVORA: Konzumacija jela i pića

VRSTA UGOVORA: Usluge

PONUĐAČ: VOĆE DURIĆ D.O.O RESTORAN BASARI (4263082670047)

VRIJEDNOST: 74,79 KM – BEZ PDV-a

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 31.01.2016.