JP "VODOVOD" i Voće Durić

JP “Vodovod“: Direktni sporazum sa Voće Durić 123,33 KM / 25.05.2018.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 1169-8-1-379/18

VRSTA POSTUPKA: Direktni sporazum

NAZIV PREDMETA UGOVORA:Kafa, čaj i srodni proizvodi

VRSTA UGOVORA: Robe

PONUĐAČ: D.O.O VOĆE DURIĆ CAZIN P.J. TRGOVINA NA MALO PREHRAMBENIM I NEPREHRAMBENIM PROIZVODIMA CAZIN (4263082670039)

VRIJEDNOST: 123,33 KM – BEZ PDV-a

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 25.05.2018.