JP "VODOVOD" i Voće Durić

JP “Vodovod“: Direktni sporazum sa Voće Durić 156,20 KM / 31.05.2017.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 1169-8-1-417/17

VRSTA POSTUPKA: Direktni sporazum

NAZIV PREDMETA UGOVORA: Prehrambene potrepštine

VRSTA UGOVORA: Robe

PONUĐAČ: D.O.O VOĆE DURIĆ CAZIN P.J. TRGOVINA NA MALO PREHRAMBENIM I NEPREHRAMBENIM PROIZVODIMA CAZIN (4263082670039)

VRIJEDNOST: 156,20 KM – BEZ PDV-a

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 31.05.2017.