JP "VODOVOD" i Voće Durić

JP “Vodovod“: Direktni sporazum sa Voće Durić 17,62 KM / 30.11.2015.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 1169-8-1-363/15

VRSTA POSTUPKA: Direktni sporazum

NAZIV PREDMETA UGOVORA: Proizvodi za čišćenje

VRSTA UGOVORA: Robe

PONUĐAČ: D.O.O VOĆE DURIĆ CAZIN P.J. TRGOVINA NA MALO PREHRAMBENIM I NEPREHRAMBENIM PROIZVODIMA CAZIN (4263082670039)

VRIJEDNOST: 17,62 KM – BEZ PDV-a

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 30.11.2015.