JP "VODOVOD" i Voće Durić

JP “Vodovod“: Direktni sporazum sa Voće Durić 19,23 KM / 19.09.2017.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 1169-8-1-887/17

VRSTA POSTUPKA: Direktni sporazum

NAZIV PREDMETA UGOVORA: Voćni sokovi

VRSTA UGOVORA: Robe

PONUĐAČ: VOĆE-DURIĆ D.O.O. CAZIN (4263082670004)

VRIJEDNOST: 19,23 KM – BEZ PDV-a

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 19.09.2017.