JP "VODOVOD" i Voće Durić

JP “Vodovod“: Direktni sporazum sa Voće Durić 237,61 KM / 31.05.2016.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 1169-8-1-375/16

VRSTA POSTUPKA: Direktni sporazum

NAZIV PREDMETA UGOVORA: Faks za pranje rublja

VRSTA UGOVORA: Robe

PONUĐAČ: VOĆE-DURIĆ d.o.o. Cazin (4263082670004)

VRIJEDNOST: 237,61 KM – BEZ PDV-a

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 31.05.2016.