JP "VODOVOD" i Voće Durić

JP “Vodovod“: Direktni sporazum sa Voće Durić 43,59 KM / 08.07.2015.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 1169-8-1-24/15

VRSTA POSTUPKA: Direktni sporazum

NAZIV PREDMETA UGOVORA: Ugovor o kupovini

VRSTA UGOVORA: Robe

PONUĐAČ: VOĆE-DURIĆ d.o.o. Cazin (4263082670004)

VRIJEDNOST: 43,59 KM – BEZ PDV-a

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 08.07.2015.