JU "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" i Voće Durić

JU „Centar za socijalni rad“: Direktni sporazum sa Voće Durić 111,97 KM / 12.03.2018.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 2905-8-1-29/18

VRSTA POSTUPKA: Direktni sporazum

NAZIV PREDMETA UGOVORA: Konzumiranje hrane

VRSTA UGOVORA: Konzumiranje hrane

PONUĐAČ: VOĆE-DURIĆ D.O.O. CAZIN (4263082670004)

VRIJEDNOST: 111,97 KM – BEZ PDV-a

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 12.03.2018.