JU "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" i Voće Durić

JU „Centar za socijalni rad“: Direktni sporazum sa Voće Durić 39,27 KM / 07.12.2017.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 2905-8-1-66/17

VRSTA POSTUPKA: Direktni sporazum

NAZIV PREDMETA UGOVORA: Nabavka kafe – troškovi reprezentacije

VRSTA UGOVORA: Robe

PONUĐAČ: D.O.O VOĆE DURIĆ CAZIN P.J. TRGOVINA NA MALO PREHRAMBENIM I NEPREHRAMBENIM PROIZVODIMA CAZIN (4263082670039)

VRIJEDNOST: 39,27 KM – BEZ PDV-a

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 07.12.2017.