JU "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" i Voće Durić

JU „Centar za socijalni rad“: Direktni sporazum sa Voće Durić 42,91 KM / 09.03.2018.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 2905-8-1-28/18

VRSTA POSTUPKA: Direktni sporazum

NAZIV PREDMETA UGOVORA: Kupovina kafe i sokova

VRSTA UGOVORA: Robe

PONUĐAČ: VOĆE-DURIĆ D.O.O. CAZIN (4263082670004)

VRIJEDNOST: 42,91 KM – BEZ PDV-a

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 09.03.2018.