JU "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" i Voće Durić

JU „Centar za socijalni rad“: Direktni sporazum sa Voće Durić 86,75 KM / 11.09.2017.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 2905-8-1-51/17

VRSTA POSTUPKA: Direktni sporazum

NAZIV PREDMETA UGOVORA: Konzumiranje jela i pića

VRSTA UGOVORA: Robe

PONUĐAČ: VOĆE-DURIĆ D.O.O. CAZIN (4263082670004)

VRIJEDNOST: 86,75 KM – BEZ PDV-a

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 11.09.2017.