JU "KSF" i Restoran Basari

JU KSF: Direktni sporazum sa Restoran Basari – 2.564,10 KM / 21.03.2017.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 1018-8-1-52/17

VRSTA POSTUPKA: Direktni sporazum

NAZIV PREDMETA UGOVORA:USLUGE KONZUMACIJE I PIĆA U 2017

VRSTA UGOVORA: Robe

PONUĐAČ: VOĆE DURIĆ D.O.O RESTORAN BASARI (4263082670047)

VRIJEDNOST: 2.564,10 KM – BEZ PDV-a

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 21.03.2017.Veri Tabanına Bağlanılamadı