JU "KULTURNI CENTAR" i Voće Durić

JU „Kulturni centar“: Direktni sporazum sa Voće Durić 4,36 KM / 23.04.2018.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 2577-8-1-95/18

VRSTA POSTUPKA: Direktni sporazum

NAZIV PREDMETA UGOVORA: Nabavka voća

VRSTA UGOVORA: Slamke

PONUĐAČ: VOĆE-DURIĆ D.O.O. CAZIN (4263082670004)

VRIJEDNOST: 4,36 KM – BEZ PDV-a

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 23.04.2018.