JU "KULTURNI CENTAR" i Voće Durić

JU „Kulturni centar“: Direktni sporazum sa Voće Durić 5,13 KM / 02.11.2017.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 2577-8-1-55/17

VRSTA POSTUPKA: Direktni sporazum

NAZIV PREDMETA UGOVORA: Nabavka voća za potrebe reprezentacije

VRSTA UGOVORA: Robe

PONUĐAČ: VOĆE-DURIĆ D.O.O. CAZIN (4263082670004)

VRIJEDNOST: 5,13 KM – BEZ PDV-a

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 02.11.2017.