JU "KULTURNI CENTAR" i Voće Durić

JU „Kulturni centar“: Direktni sporazum sa Voće Durić 66,07 KM / 21.05.2018.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 2577-8-1-130/18

VRSTA POSTUPKA: Direktni sporazum

NAZIV PREDMETA UGOVORA: Sokovi, kafa i slatkiši za potrebe reprezentacije

VRSTA UGOVORA: Robe

PONUĐAČ: VOĆE-DURIĆ D.O.O. CAZIN (4263082670004)

VRIJEDNOST: 66,07 KM – BEZ PDV-a

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 21.05.2018.