JU "KULTURNI CENTAR" i Voće Durić

JU „Kulturni centar“: Direktni sporazum sa Voće Durić 68,21 KM / 19.05.2017.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 2577-8-1-12/17

VRSTA POSTUPKA: Direktni sporazum

NAZIV PREDMETA UGOVORA: Kupovina bezalkoholnih napitaka za potrebe reprezentacije

VRSTA UGOVORA: Robe

PONUĐAČ: VOĆE-DURIĆ D.O.O. CAZIN (4263082670004)

VRIJEDNOST: 68,21 KM – BEZ PDV-a

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 19.05.2017.