JU "KULTURNI CENTAR" i Voće Durić

JU „Kulturni centar“: Direktni sporazum sa Voće Durić 77,52 KM / 27.06.2018.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 2577-8-1-172/18

VRSTA POSTUPKA: Direktni sporazum

NAZIV PREDMETA UGOVORA: Nabavka sokova

VRSTA UGOVORA: Robe

PONUĐAČ: VOĆE-DURIĆ D.O.O. CAZIN (4263082670004)

VRIJEDNOST: 77,52 KM – BEZ PDV-a

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 27.06.2018.