JU "KULTURNI CENTAR" i Voće Durić

JU “Kulturni centar”: Konkurentski zahtjev sa Voće Durić 7.863,28 KM / 16.02.2018.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 2577-7-1-15/18

VRSTA POSTUPKA: Konkurentski zahtjev

NAZIV PREDMETA UGOVORA: Sukcesivna nabavka robe za P. J. Kafe bar

VRSTA UGOVORA: Robe

PONUĐAČ: VOĆE-DURIĆ D.O.O. CAZIN (4263082670004)

VRIJEDNOST: 7.863,28 KM – BEZ PDV-a

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 16.02.2018.